EUC2000 Mitsubishi Cleansui

3,888,000.00

Model: UZC2000E/EUC2000

Xuất xứ: Nhật Bản

Công suất: 8000 lít

Lưu lượng: 3 lít/phút

Thời hạn sử dụng bộ lọc 12 tháng