Nên Uống Nước Cứng Hay Nước Mềm?

Chào bạn,

Nước cứng là nước có chứa nhiều khoáng chất như Ca, Mg… còn ngược lại nước mềm là nước không có hoặc chứa rất Ca, Mg….

One thought on “Nên Uống Nước Cứng Hay Nước Mềm?

  1. Pingback: Phương pháp kiềm hóa cơ thể bằng thức ăn, nước uống và tinh thần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *